ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด มาตรฐานยุโรป นำเข้าจากเบลเยี่ยม
น้ำยาฆ่าเชื้อ UMONIUM 38
บริการงานพ่นฆ่าเชื้อ
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย
แอลกอฮอล์โฟมล้างมือ
  • ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยสมบูรณ์
  • ไม่ได้ทดแทนอันตรายทางชีวภาพด้วยความเสี่ยงทางเคมี
  • สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและผ่านการรับรองสำหรับคุณภาพที่สม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้